Pamiatky UNESCO na Slovensku

Lokality Svetového dedičstva na Slovensku

 Banská Štiavnica - mesto a technické pamiatky okolia

     
 Bardejov - historické centrum mesta

    
 
Levoča - historické stredoveké centrum mesta a diela Majstra Pavla z Levoče.

 


Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu (12 jaskýň a priepastí, z nich    sprístupnené: Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa), tiež Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa


  Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia (Spišská Kapitula, Spišské Podhradie,kostol sv. Ducha v Žehre)
    
Vlkolínec- pamiatková rezervácia ľudovej architektúry


    
Bukové pralesy :Karpát Havešová, Stužica a Rožok v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
 
  Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka

         1. Hervartov – rímskokatolícky kostol svätého Františka z Assisi
         2. Tvrdošín   – rímskokatolícky kostol Všetkých svätých
         3. Kežmarok –evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice
         4. Leštiny     – evanjelický drevený artikulárny kostol
         5. Hronsek  – evanjelický drevený artikulárny kostol
         6. Hronsek  – zvonica dreveného artikulárneho kostola
         7. Bodružal  – gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša
         8. Ladomirová  –gréckokatolícky chrám svätého Michala Archanjela
         9. Ruská Bystrá  –gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša
 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode